Import av modeller till Tabletop Simulator

Från Hjärnor Wiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Riktlinjer[redigera]

På Berserk games Knowledgebase finns mycket material för hur man modifierar Tabletop simulator. Riktlinjer för custom models hittar du här. [1]

Modeller från Hero Forge[redigera]

På Hero Forge [2] så kan man skapa en hjältemodell från deras stora bibliotek med utrustning och val. Den kan sedan köpas digitalt, färdig att importera i Tabletop Simulator. Här är beskrivning på engelska hur man gör:


 • När du är i spelet måste du vara host eller ha upphöjda rättigheter för att kunna lägga till modeller.
 • Välj “Objects” från raden med knappar i toppen av Tabletop Simulator fönstret
 • Ett nytt fönster för “Objects” äppnas, välj ”Components” i det fönstret
 • I “Components” fönstret, välj “Custom" och sedan “AssetBundle”
 • Högerklicka på spelbordet där du vill placera din modell. Den kan flyttas senare så klicka någonstans där det är tomt för tillfället.
 • Det kommer skapas en grå kub där du klickat. Högerklicka för att öppna "Custom Assetbundle import settings" fönstret.
 • I “Custom Assetbundle” fönstret, klicka “Browse Local Files” under “Main”. Navigera där du har din uppackade .unity3d fil från Hero Forge och klicka “select.” Välj “Cloud” och välj vart du ska ladda upp det bland dina cloud-filer i TTS om du tänker spela med online med andra spelare. Ska du bara testa själv så kan du välja “Local”. Det är också rekommenderat att välja “Figurine” under “Type.”
 • Klicka “Import.” Ifall din modell har importerats korrekt kommer du se ett meddelande som säger “Loading Complete” i grön text.
 • Ibland hoppar fönstret tillbaka upp och den lilla kuben har fallit lite. Fortsätt i så fall bara klicka import tills kuben passerat ner till golvet och då när den skapas på nytt uppe på bordet brukar det fungera.
 • För att modellen ska passa i storlek med 1" stor bas behöver du skala upp den ett steg. Högerklicka på den och välj "Scale" och sedan "Up".
 • För att få smidiga menyalternativ för att lägga/ställa karaktären så måste man lägga till ett script på den och för att få göra det måste man spela från en lokal savefil.
 1. Spara en ny savefil genom att klicka Games i topmenyn, sedan Save & Load och välj Save Game i toppen.
 2. Öppna din nyligen skapade sparning genom att gå till Save & Load igen och klicka på den senaste Save-filen. Det borde vara den till höger om Auto Save i översta raden.
 3. Kopiera scriptet från en befintlig modell, högerklicka på en av hjältarna och klicka Scripting > Scripting Editor för att få upp textediteraren för script.
 4. Markera hela scriptet i den mörkgrå rutan genom att ställa markören där och klicka ctrl+A på tangentbordet. Kopiera det sedan, Ctrl+C. Stäng Editorn med krysset i hörnet.
 5. Öppna scripteditorn för din nyligen tillagda karaktär genom högerklick, Scripting > Scripting Editor.
 6. Klistra in scriptet genom att ställa markören i editorn och tryck Ctrl+V på tangentbordet.
 7. Klicka Save & Play längst upp till vänster. Det sparas om och laddar om och din karaktär ska nu ha samma menyalternativ på modellen när du högerklickar på den.


Importera egen karaktär från .obj-format[redigera]

 • Om ni har en karaktärsmodell i .obj-format kan ni importera denna genom att gå till Objects, sedan Components, därefter Custom. Klicka och dra ut MODEL-ikonen på brädet för att väja var modellen ska hamna, ni får då ett importfönster där ni väljer obj-fil i Model/Mesh (klicka på katalog-ikonen).
 • För att få med färgsättning behöver ni även välja bild på Diffuse/Image, men ni kan även importera utan och bara sätta en solid färg om så önskas.
 • Under Material kan man välja egenskaper för material, det påverkar till exemepl ljud när man flyttar objekt, samt hur ljus reflekteras.
 • När ni klickar Import får ni välja om ni ska lagra karaktären lokalt (för att t.ex. testa), eller ladda upp i molnet.
 • För att få smidiga menyalternativ för att lägga/ställa karaktären kan ni högerklicka karaktären efter import och välja Scripting, Scripting Editor. Då kommer det upp en texteditor där ni kan kopiera in skriptet från KaraktarHelZombie.lua. Efter detta behöver man klicka Save & play för att skriptet ska laddas. När ni sedan högerklickar på karaktären får ni upp de nya alternativen högst upp i menyn.


Blender[redigera]

Den här delen förutsätter att du arbetar i Blender[3] för att ta fram objekt som du sedan importerar i tabletop simulator. En del av tipsen är generiska och kan användas på motsvarande sätt i andra 3d-program.

SVG-filer (markörer, skyltar, etc.)[redigera]

 • Importera svg-fil i Blender [3]
 • Vid behov, markera svg-objekt och gå till Object Data Properties, ändra "Resolution preview U" (för bättre upplösning vid konvertering till mesh)
 • Skala om svg-objekt enligt storlek (Enhet tum om det ska användas i Tabeltop Simulator)
 • Placera svg-objekt i origo så de är enklare att jobba med
 • Duplicera valt svg-objekt (dölj originalet för att kunna testa/börja om enkelt)
 • Högerklicka på vald markör och välj "Convert to Mesh"
 • För de som inte får en sammanhängande mesh (saknade delar) behöver man gå in i edit-läge och markera vertices + klick F för att generar faces.
  • Det funkar bättre att göra detta för mindre delar i taget, och så konvexa som möjligt för att de skapade ytorna ska bli bra.
 • I Edit-läge, välja markera allt och välje Mesh -> Cleanup -> Limited dissolve för att reducera komplexitet (går att labba med inställningar eller skippa detta om det ser bra nog ut direkt)
  • Markera sedan allt i Face edit mode och väljt Triangulate faces för att se att det ser vettigt ut.
 • Markera allt och extrudera upp för att få tjocklek

Skarpa kanter[redigera]

Om man inte gör något kan objekt med skarpa kantera se mycket märkliga ut i Tabletop Simulator. Detta då ytan på hela objekt anses som kontinuerlig sammanhängande om inget annat anges. För att förhindra detta kan man markera vissa kanter som skarpa, eller brytpunkter mellan sammanhängande områden.

 • Avmarkera i Edge-editläge och välj Select -> Select Sharp Edges
 • Tryck Ctrl-E och välj Mark Sharp för att markera valda kanter som skarpa (eller gör manuell justering om ser ut som att det behövs)
 • Gå till Objekt-läge och lägg till Modifier Edge Split (med Sharp Edges iklickat)
 • Högerklicka på objektet och välj Shade smooth för att se hur det blir med de nya skarpa kanterna
 • Ser allt bra ut, markera objektet/objekten och exportera som .obj (välj "Selection only" så att du bara får med de du vill ha med)

Färgläggning (Tint)[redigera]

I Tabletop Simulator kan ett importerat objekt färgläggas (Tint), det går både att välja färg och transparens. Om flera objekt (meshes) exporteras samtidigt kommer TTS bara applicera tint på "första" objektet, där första är i ordning av skapande. Vill man ändra ordning så är det enklast att klona objekt som felaktigt ligger först och exportera denna kopia istället.

Referenser och Länkar[redigera]

 1. Riktlinjer och guide för modeller, från Berserk games sida.
 2. Hero Forge, Sida där man kan skapa en modell och köpa fysisk eller digital kopia.
 3. 3,0 3,1 blender.org, 3d-modelleringsprogram som är open source